Flag Flag

Świadczone usługi

Big Image

Testy penetracyjne

Posiadanie nawet wielu warstw zabezpieczeń nie jest gwarantem bezpieczeństwa. Potencjalny atakujący szuka najsłabszego ogniwa, pojedynczej luki, przez która mógłby się prześlizgnąć. Taką pojedynczą lukę łatwo jest przeoczyć, nawet jeśli się przykłada do kwestii bezpieczeństwa dużą wagę. Atakujący nie posiadając takiej wiedzy na temat struktury systemów zabezpieczeń, obowiązujących w danej sieci, jak ich administratorzy, posiada świeże spojrzenie na samą sieć, co często prowadzi do nieoczekiwanych rezultatów. Trudno jest więc wcielić się w rolę atakującego samego siebie. Z pomocą mogą przyjść tutaj testy penetracyjne przeprowadzone przez kogoś z zewnątrz. Testy takie polegają zazwyczaj na wcieleniu się w rolę atakującego i próby przełamania zabezpieczeń, oczywiście w ustalonym zakresie i tak aby nie spowodować zagrożenia dla systemów produkcyjnych bez zgody zleceniodawcy. Oczywiście naturalny jest tutaj problem związany z zaufaniem do osoby/instytucji wykonującej takie zlecenie.

Zespół Bezpieczeństwa PCSS jest zespołem osób posiadających zarówno teoretyczną jak i praktyczną wiedzę na temat przełamywania zabezpieczeń i ochrony przed atakami. Mających na co dzień styczność z problematyką praktycznego bezpieczeństwa w Internecie. Poznańskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe, placówka badawczo - wdrożeniowa podległa Polskiej Akademii Nauk, jest partnerem sprawdzonym i godnym zaufania. W naszej ofercie usług znajdują się testy penetracyjne, które stanowią dla zleceniodawcy doskonały sposób na potwierdzenie bądź skorygowanie wiedzy na temat zabezpieczeń swojej infrastruktury, a dodatkowo mogą też być pierwszym krokiem do zmian tak aby poprawić bezpieczeństwo czy wdrożyć dodatkowe zabezpieczenia swojej infrastruktury teleinformatycznej. Zachęcamy Państwa do uzyskania dodatkowych informacji na ten temat i uzyskania odpowiedzi na konkretne pytania. W tym celu prosimy o kontakt z nami.

Systemy zabezpieczeń

Jeszcze niedawno pojecie bezpieczeństwa znajdowało się na liście funkcjonalności produktu informatycznego. Podczas gdy naprawdę powinno ono być cechą immanentną tak jak posiadanie interface'u. Wynika z tego naturalna konsekwencja, taka że nie wszystkie używane systemy i aplikacje posiadają zabezpieczenia adekwatne do dzisiejszych zagrożeń i poziomu tych zagrożeń. Możemy jednak zadbać o podniesienie ich poziomu bezpieczeństwa. Czy to na poziomie sieci, np. wdrażając kompleksowy system firewall'i, czy też np. podnosząc bezpieczeństwo systemów operacyjnych instalując odpowiednie aplikacje. Dodatkową zaletą wdrażania systemów zabezpieczeń jest możliwość ochrony przed częścią błędów w kodzie aplikacji, które nie zostały jeszcze ujawnione. Nasz zespół posiada wysokie kwalifikacje w tym zakresie. Dzięki uczestnictwu w projektach i badaniach posiada praktyczną i teoretyczną wiedze na temat projektowania, implementacji i wdrażania systemów zabezpieczeń. A praca operacyjna, którą zespół się zajmuje jest ciągłą weryfikacją i korekcją zdobytych umiejętności. Nasza oferta dotycząca systemów zabezpieczeń skierowana jest do wszystkich tych, którzy chcą podnieść poziom bezpieczeństwa swojej infrastruktury teleinformatycznej. Zachęcamy Państwa do uzyskania dodatkowych informacji na ten temat i uzyskania odpowiedzi na konkretne pytania. W tym celu prosimy o kontakt z nami.

Katalog ofertowy

Najważniejsze wydarzenia:

Testy bezpieczeństwa przeglądarek internetowych
Zespół Bezpieczeństwa PCSS przeprowadził testy porównawcze 5 najpopularniejszych przeglądarek internetowych pod kątem odporności na ataki na szyfrowane połączenia SSL/TLS.
Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanym raportem.

Więcej

Szkolenie bezpieczeństwa dla programistów w ramach projektu GN3
Zespół Bezpieczeństwa PCSS odegrał kluczową rolę w przygotowaniu dwudniowego, kompleksowego szkolenia, obejmującego tematykę tworzenia bezpiecznego oprogramowania. Szkolenie zostało zorganizowane w Poznaniu dla uczestników jednego z największych europejskich projektów naukowo - badawczych, GN3. Zapraszamy do zapoznania się z zaprezentowanym materiałem.

Więcej

Tematy powiązane:

Katalog ofertowy
W dziale Usługi opublikowany został nowy katalog opisujący wszystkie usługi, które świadczy Zespół Bezpieczeństwa PCSS.
Katalog

Zakupy przez Internet
Zespół Bezpieczeństwa PCSS postanowił przyjrzeć się bliżej usłudze zakupów elektronicznych. Wynikiem naszych prac jest raport.

Bankowość elektroniczna
Raport dotyczący stanu bezpieczeństwa bankowości elektronicznej w Polsce wzbudził duże zainteresowanie. Tutaj można poczytać sam raport, a tutaj reakcje mediów.